FANDOM


P_sport.png (original file)‎ (75 × 75 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • 㗂越 Wiki

    Now we have established a new site on our own server. Please create new pages on THIS new site…

  • 㗂越 Wiki/test

      嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki! 百科全書㗂越用漢喃 現眾𢧲𣎏99排曰㐌登記 地理 文學 文化 音樂 體育 宗教/道 嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki! 百科全書㗂越用漢喃 現眾𢧲𣎏99排曰㐌登記 定樣排曰 ·…

  • 㗂越 Wiki/㗂越

    :•English•中文•日本語 尋檢•Tìm kiếm © 委班復生漢喃越南 (ủy ban phục sinh hán nôm việt nam) - Han-Nom Revival…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:30, ngày 10 tháng 10 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:30, ngày 10 tháng 10 năm 201375 × 75 (9 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)
16:14, ngày 25 tháng 11 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:14, ngày 25 tháng 11 năm 201175 × 66 (3 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)

Đặc tính hình