FANDOM


P_countries.png (original file)‎ (75 × 75 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • 㗂越 Wiki

    Now we have established a new site on our own server. Please create new pages on THIS new site…

  • 㗂越 Wiki/test

      嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki! 百科全書㗂越用漢喃 現眾𢧲𣎏99排曰㐌登記 地理 文學 文化 音樂 體育 宗教/道 嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki! 百科全書㗂越用漢喃 現眾𢧲𣎏99排曰㐌登記 定樣排曰 ·…

  • 㗂越 Wiki/㗂越

    :•English•中文•日本語 尋檢•Tìm kiếm © 委班復生漢喃越南 (ủy ban phục sinh hán nôm việt nam) - Han-Nom Revival…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:39, ngày 10 tháng 10 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:39, ngày 10 tháng 10 năm 201375 × 75 (5 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)
05:39, ngày 10 tháng 10 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:39, ngày 10 tháng 10 năm 2013200 × 200 (12 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)
16:06, ngày 8 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:06, ngày 8 tháng 8 năm 201375 × 69 (10 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)
16:13, ngày 25 tháng 11 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:13, ngày 25 tháng 11 năm 2011200 × 183 (26 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)

Đặc tính hình