FANDOM


Macau-hongkong-map.gif(462 × 367 điểm ảnh, kích thước tập tin: 18 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • 香港

    特區行政香港(đặc-khu hành-chính hương cảng/đặc-khu hành-chính hồng-kông)屬共和人民中華,羅𠬠特區行政屬共和人民中華,𦣰𨕭坡㴜東南𧵑中國。…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:40, ngày 16 tháng 4 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:40, ngày 16 tháng 4 năm 2012462 × 367 (18 kB)Brian.guo1 (Thảo luận | đóng góp)