FANDOM


LogoNF.gif(80 × 106 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • 㗂越 Wiki

    Now we have established a new site on our own server. Please create new pages on THIS new site…

  • 㗂越 Wiki/English

    Languages: •English•中文•日本語 Search This is the test wiki for Vietnamese written in Hán Nom…

  • 㗂越 Wiki/test

      嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki! 百科全書㗂越用漢喃 現眾𢧲𣎏99排曰㐌登記 地理 文學 文化 音樂 體育 宗教/道 嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki! 百科全書㗂越用漢喃 現眾𢧲𣎏99排曰㐌登記 定樣排曰 ·…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:42, ngày 6 tháng 7 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:42, ngày 6 tháng 7 năm 201380 × 106 (4 kB)Keepout2010 (Thảo luận | đóng góp)