FANDOM


23 tiyu
體育咍體操羅活動體質咍技能爭朱目的解智,施鬥,達𦤾榮光,㷙練本身,增強力劸 ··· 各門體操調兼操活動體質,施鬥,𠄧律勵性點。

thể-dục hai thể-thao là hoạt-động thể-chất hay kỹ-năng dành cho mục-đích giải-trí, thi-đấu, đạt đến vinh-quang, rèn-luyện bản-thân, tăng-cường sức khỏe ... các môn thể-thao đều kèm theo hoạt-động thể-chất, thi-đấu, và luật lệ tính điểm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.