FANDOM


嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki
百科全書㗂越漢喃
現眾𢧲𣎏100排曰㐌登記
定樣排曰 · 助𠢞 · 𡊲試· 名冊排基本𢧚𣎏 張𡤓 · 𠊝𢷮近低 · 體類 · 每排

歷史越南(國:Lịch sử Việt Nam)裊倂自𣅶𣎏𩈘𡥵𠊚生𤯩時㐌𣎏行萬𢆥𠓀公元、群倂自欺家渃得形成時𡤓曠自欣4000𢆥𠓀低(遶傳說)

家考古㐌尋𧡊各遺迹證明類𠊚㐌曾𤯩在越南時期圖𥒥𡳰。𠓨時期圖𥒥𡤓、各𡋂文化和平-北山在塳呢㐌發展𡗅𤛇𩟼𠄧農業、特別羅技術種穭渃

仍𠊚越前史𨕭塳洲土瀧紅-文明瀧紅𠄧瀧馬呢㐌開化𡐙種𢫖、造𠚢𠬠系統堤調抵制禦渃𣹕𧵑各瀧、掏𣻽抵服務朱役種穭𠄧㐌造𢧚𡋂文明穭渃𠄧文化廊社

𦤾時期圖鐵、𠓨曠世紀7𠓀公元㐌出現家渃頭先𧵑𠊚越𨕭沔北越南𣈜𠉞、遶史冊妬羅家渃文郎𧵑各𤤰雄。時期𤤰雄得𡗉𠊚記認𠚢羅𠬠國家𣎏組織頭先𧵑𠊚越南、扒頭𢭲傳說𡥵蠬𡥙仙𦓡𠊚越南自豪傳𠰘自𠁀呢過𠁀恪。(䀡接…

皇帝嗣德(22𣎃9、1829–19𣎃7、1883)(𠸛生成阮翼宗)羅位皇帝次四𧵑家阮、王朝封建𡳳共𥪝歷史越南。翁𠸛實羅阮福洪任咍群𣎏𠸛阮福蒔。翁羅位𤤰𣎏時間値位僂𨱽一𧵑家阮、値位自𢆥1847𦤾1883。(䀡接…

250px-Vua Tu Duc

眞容通用𧵑𤤰嗣德

 
𤾓 𢆥 𥪝 𡎝 𠊚 些 
 
𡦂 才 𡦂 命 窖 羅 恄 饒 
 
𣦰 戈 沒 局 𣷭 橷 
 
仍 調 𥉩 𧡊 麻 𤴬 疸 𢚸 
 
邏 之 彼 嗇 私 豐 
 
𡗶 青 悁 貝 𦟐 紅 打 慳 
 
…… 

2000px-Chu nom svg
𡨸喃羅𠸜噲𧵑格曰表意中時古代𠄧中代𧵑㗂越𢭸𨕭仍成素𧵑𡨸漢常抵曰仍㗂純越、噲羅國音。𡀮伴關心𥪝𡨸喃、吀𢝙𢚸𠢞眾碎爫𢀭朱張web呢底發揮𩫛欣各見識𧗱系統𡨸曰呢!

𡀮伴𣎏時間、吀𢝙𢚸𠢞眾碎譯忍排曰𨖅𡨸喃:

顯示欣…

LogoHNRCV
漢喃羅𠬠𥪝仍財產文化偉大𧵑越南吧世界、伮空只羅𠬠遺產無價𦓡群羅𠬠工具傳通𣹓意義𠢟𦀼連過去、現在吧將來。目標𧵑眾碎羅:保衛、承繼吧發展漢喃。
P countries
地理

各陸地𨕭世界:

洲亞洲歐洲非洲澳洲美

忍排𧗱國家:

中國日本韓國越南花旗

城舖:

河内城舖胡志明(柴棍)香港上海北京臺北名古屋東京

P culture
文化

言語:

㗂越

歷史:

戰爭世界次𠄩歷史越南
P music
音樂

檀具𧵑越南:

檀瓢檀箏

P sport
體育

田徑䏾跢

P religion
宗教

基督教佛教回教道教

連結
LogoHNRCV

委班復活漢喃越南•Ủy Ban Phục Sinh Hán Nôm Việt Nam
LogoW

㗂越Wikipedia•Tiếng Việt Wikipedia
LogoNF

喃遺產保存會•Nôm Di Sản Bảo Tồn Hội
LogoSA

秦羌網•Tần Khương Võng (Sinogermania)
LogoCN

(English) chunom.org
LogoHNRCVF

委班復活漢喃越南(Facebook)•Ủy Ban Phục Sinh Hán Nôm Việt Nam (Facebook)


32px  聯繫•Contact us
© 委班復生漢喃越南 (ủy ban phục sinh hán nôm việt nam) - Han-Nom Revival Committee of Vietnam