FANDOM


言語Ngôn ngư㗂越tiếng ViệtEnglish中文日本語

轉𢷮(chuyển đổi): 張主風格百科全書 (Trang chủ phong cách bách khoa toàn thư)— 張主𡳰 (Trang chủ cũ)

尋檢•Tìm kiếm

歡迎Hoan nghênhSửa đổi

 • 低羅百科全書Đây là bách khoa toàn thư㗂越Tiếng Việt dùng漢喃Hán Nôm𡨸漢吧𡨸喃chữ Hán và chữ Nôm)、現眾𢧲𣎏Hiện chúng ta có100排曰㐌登記bài viết đã đăng ký
 • 各風𡨸喃得勸激如Các phông chữ nôm được khuyến khích như𢖕sauTrangweb呢主要使用này chủ yếu sử dụng2風羅phông làSimSunFZKaiT-Extended + FZKaiT-Extended(SIP)。 勸激伴使用Khuyến khích bạn sử dụngMACTYPEhoặcGDI + +吧㧡撻và cài đặt2風𨑗抵閱張𡄰欣phông trên để duyệt trang tốt hơn
 • 𥪝翻版𡤓一𧵑各呈閲Trong phiên bản mới nhất của các trình duyệt只𣎏chỉ cóInternet Explorer翻版𧵑phiên bản củaWindows、Google ChromeSafari𧵑củaMac𣎏勢顯示記字翻音có thể hiển thị đúng ngữ âm𢖕欺㧡撻便益Sau khi cài đặt tiện íchHTML Ruby𧵑呈閲của trình duyệtFirefox、伴𣎏勢使用呈閲bạn có thể sử dụng trình duyệtFirefox底䀡張để xem trangweb𧵑眾碎中格của chúng tôi đúng cách

助𠢞Trợ giúpSửa đổi

工具Công cụSửa đổi

 • 分析語料phân tích ngữ liệuCorpus analysis
 • 輸入法thâu nhập pháp
 • 風𡨸喃Phông chữ Nôm
  • NomNaTongLight:[1]
  • MingLiU + MingLiU-ExtB:[2]
  • FZKaiT-Extended + FZKaiT-Extended(SIP):[3]
  • HanaMinA + HanaMinB:[4]
  • Han Nom A + Han Nom B:[5]
 • 字典Từ điển
  • 字典𡨸喃Từ điển chữ Nôm[6]
  • 榜對照國語Bảng đối chiếu Quốc ngữ-漢喃Hán Nôm[7]
  • 日用常談Nhật Dụng Thường Đàm[8]
  • 南越洋合字彙Nam Việt Dương Hợp Tự Hối[9]
  • 字典𡨸喃Từ điển chữ Nôm2:[10]

活動近Hoạt động gầnSửa đổi

連結Liên kếtSửa đổi

LogoHNRCV

委班復活漢喃越南•Ủy Ban Phục Sinh Hán Nôm Việt Nam
LogoW

㗂越Wikipedia•Tiếng Việt Wikipedia
LogoNF

喃遺產保存會•Nôm Di Sản Bảo Tồn Hội
LogoSA

秦羌網•Tần Khương Võng (Sinogermania)
LogoCN

(English) chunom.org
LogoHNRCVF

委班復活漢喃越南(Facebook)•Ủy Ban Phục Sinh Hán Nôm Việt Nam (Facebook)

張主𧵑原Trang chủ của nguyênWikimedia Incubator𡨸喃Chữ NômSửa đổi

P countries

各陸地𨕭世界:

洲亞洲歐洲非洲澳洲美

仍牌𡗅國家:

中國日本韓國越南花旗

城舖:

河内城舖胡志明(柴棍)
香港上海北京臺北名古屋東京


P literature 
𤾓 𢆥 𥪝 𡎝 𠊚 些 
 
𡦂 才 𡦂 命 窖 羅 恄 饒 
 
𣦰 戈 沒 局 𣷭 橷 
 
仍 調 𥉩 𧡊 麻 𤴬 疸 𢚸 
 
邏 之 彼 嗇 私 豐 
 
𡗶 青 悁 貝 𦟐 紅 打 慳 
 
…… 


P culture

言語:

㗂越

歷史:

戰爭世界次𠄩
歷史越南


P music

檀具𧵑越南:

檀瓢
檀箏


P sport


基督教:

P religion
© 委班復生漢喃越南 (ủy ban phục sinh hán nôm việt nam) - Han-Nom Revival Committee of Vietnam
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.