Thống kê trang
Số trang nội dung100
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
335
Số tập tin đã tải lên65
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi 㗂越 Wiki được thành lập1.325
Số sửa đổi trung bình trên một trang3,96
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)18.838.242
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)1
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)0
Hành chính viên (danh sách thành viên)1
emailconfirmed (danh sách thành viên)0
FANDOM Staff (danh sách thành viên)0
Thỏa dụng viên Wikia (danh sách thành viên)0
Hỗ trợ viên Wikia (danh sách thành viên)0
Spam Obliteration and Prevention (danh sách thành viên)0
Wiki Managers (danh sách thành viên)0
Content Team Members (danh sách thành viên)0
Global Discussions Moderator (danh sách thành viên)0
threadmoderator (danh sách thành viên)0
Vanguards (danh sách thành viên)0
Content Reviewers (danh sách thành viên)0
Fandom Translators (danh sách thành viên)0
Tuần tra viên hình ảnh (danh sách thành viên)0
Phát triển viên tình nguyện (danh sách thành viên)0
News and Stories Wordpress access (danh sách thành viên)0
Request To Be Forgotten Tool Admin (danh sách thành viên)0
Content Volunteers (danh sách thành viên)0
content-moderator (danh sách thành viên)0
bot-global (danh sách thành viên)0
rollback (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Cơ sở dữ liệu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.